Kusový koberec BCF FLASH 33436/190 Tetris

Kusový koberec BCF FLASH 33436/190 Tetris s moderním geometrickým designem.